Štampa Verzija za štampu

Nije podobna za izvršenje pravnosnažna presuda kojom je utvrđeno samo pravo tužioca da mu tuženi preda na korišćenje trosobni stan bez označenja korisne površine stana

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: Pž.738/82
Abstrakt:

Član 122. ZPP

Deskriptori: ZPP119 Povraćaj u pređašnje stanje - nedozvoljen Postupanje po službenoj dužnosti; Službena dužnost