Štampa Verzija za štampu

Lice koje zadobije povrede pri pokušaju da uđe u voza koji je već krenuo na pravilan znak otpravnika voza, isključivo je krivo za štetu

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.3130/73
Abstrakt:

Nema podeljene odgovornosti za naknadu štete između oštećene i železničkog transportnog preduzeća ako je oštećena pretrpela štetu usled zadobijene povrede pri pokušaju da uđe u vagon voza koji je već krenuo na pravilan znak otpravnika voza, već je oštećena isključivo kriva za ovakvu štetu