Štampa Verzija za štampu

Službenost se vrši na taj način da se što je moguće manje opterećuje poslužno dobro, što podrazumeva da se ista ne sme proširivati, već ukoliko je moguće treba je sužavati. Ako postoji više načina za korišćenje službenosti treba izabrati onaj način koji će za poslužno dobro biti najlakši

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 31.12.1990 Broj: Gzz.39/90
Abstrakt: