Štampa Verzija za štampu

Prema članu 9. Zakona o prometu zemljišta i zgrada, ugovor na osnovu koga se prenosi zemljište ili zgrada mora biti pismen, odnosno ugovor koji nije zaključen u pismenom obliku ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 31.12.1964 Broj: Rev.2875/64
Abstrakt: