Štampa Verzija za štampu

Predmet ugovora kojim se prenosi svojina nepokretnosti mora biti individualno određen

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 20.05.1996 Broj: Rev.709/63
Abstrakt:

Lice koje namerava ugovorom da prenese svojinu na drugoga može ovom ponuditi i prepustiti izbor jedne između više nepokretnih stvari.
No ugovor ne nastaje samim faktom da se druga strana izjasni o izboru između više nepokretnosti nego tek izjavom ponuđača da je sa tim saglasan.
Kao što izjava o izboru predmeta tako i ova izjava o saglasnsoti u pogledu tog predmeta ugovora mora biti učinjena pismeno.

Deskriptori: NEPOKRETNOST Zemljišna knjiga VLASNIŠTVO PRENOS