Štampa Verzija za štampu

Staralac postavljen odsutnom licu radi zastupanja u parnici ne može priznati tužbeni zahtev, ako za to a posebno ovlašćenje od organa starateljstva

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 03.04.1979 Broj: Gz.23/70
Abstrakt:

-

Deskriptori: STARALAC/STARATELj