Štampa Verzija za štampu

Zemljišne službenosti su trajno vezane za povlasno dobro i moraju služiti njegovom ekonomskog iskorišćavanju. One moraju biti objektivno korisne, pa prestanak te objektivne koristi može biti opravdan razlog za ukidanje službenosti

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1978 Broj: Rev.303/78
Abstrakt: