Štampa Verzija za štampu

Uput na parnicu je moguć samo u fazi odlučivanja o prigovoru protiv rešenja o izvršenju te nije moguć ako je prigovor dužnika odbačen kao neblagovremen

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: Rev.1865/82
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zip78 054 Uput na parnicu ili drugi postupak; Nedopušteno izvršenje Zip78 050 Razlozi za prigovor