Štampa Verzija za štampu

Unos neistinitih podataka u poslovne isprave u nameri da se omogući nezakonita zamena čekova za gotov novac, nije NEZNATNA DRUŠTVENA OPASNOST

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.24/83
Abstrakt:

Ovakvim izdavanjem poslovnih isprava neistinitog sadržaja, i bez obzira na odsutnost koristoljublja motiva, ugrožava se normalno i zakonito odvijanje pravnog prometa, koji se zasniva na poverenju u istinitost isprava, pa to predstavlja značajnu društvenu opasnost.
Istovremeno nije ostvaren ni drugi konstitutivni element za primenu čl. 8. st. 2. KZ SFRJ - neznatnost štetnih posledica - jer su one ostvarene time, što je optuženi falsifikovanjem isprava u stvari prikrio zamenu čekova za gotov novac, pa se takve posledice ne mogu oceniti neznatnim.

Deskriptori: KZS233 Falsifikovanje isprave; Napravi lažnu ispravu; Preinači pravu ispravu; Ispravu upotrebi kao pravu; Falsifikovanu ispravu nabavi radi upotrebe Društvena opasnost