Štampa Verzija za štampu

ZARADA je svaka imovinska korist ostvarena radom

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.2050/87
Abstrakt:

Valja pre svega reći da se pod zaradom ne podrazumeva samo gubitak plate (ličnog dohotka) za neki rad već svaka imovinska korist koja se postiže radom, što znači da domaćici treba naknaditi kao gubitak i korist od rada u vlastitom domaćinstvu, a osobito u vlastitom vrtu, čak i onda kada su taj posao vodili drugi članovi domaćinstva.
Time je naime smanjen udeo tužilje (oštećene) u zajedničkom doprinosu članova domaćinstva na njegovom održavanju odnosno unapređivanju.

Deskriptori: KZS147 Nedozvoljena trgovina; Ovlašćenje za trgovinu; Veća količina; Veća vrednosti; Neovlašćeno organizovana proizvodnja; Mrežu preprodavaca ili posrednika PLATA