Štampa Verzija za štampu

Graditelj građevinskog objekta izgrađenog na društvenom zemljištu bez odobrenja za građenje, do legalizacije, rušenja ili podruštvovljenja tog objekta na osnovu odluke nadležnog organa uživa sudsku zaštitu koja pripada vlasniku

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 10.01.1990 Broj: Rev.1534/89
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZAŠTITA BESPRAVNO PRAVNA ZAŠTITA