Štampa Verzija za štampu

Nosilac prava doživotnog uživanja šume može posjeći ili ovlastiti drugu osobu da posiječe šumu u granicama uobičajenog iskorišćavanja šume

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 28.02.1993 Broj: Rev.223/87
Abstrakt:

-

Deskriptori: ŠUMA/ŠUMARSTVO UŽIVANJE - DOŽIVOTNO