Štampa Verzija za štampu

Ako nepropisna vožnja oštećenog (alkoholisanost) nije imala nikakva uticaja na saobraćajnu nezgodu, onda ona a uticaja na stupnja krivične odgovornosti učinioca

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Krivični zakon Jugoslavije Zakon o privrednim prestupima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kž.1.798/82
Abstrakt:

Pogrešno je, međutim, pravno stajalište da takav doprinos, relevantan za stupanj krivice optuženog, postoji već zbog toga što je, suprotno prometnim propisima, oštećenik upravljao biciklom u javnom prometu pod uticajem alkohola.
Sud je naime, utvrdio da takva oštećenikova nepropisna vožnja, inače, nije imala nikakva utjecaja na to da optuženik svojim automobilom naleti na njega.
Naša zakonitost-Praksa, 23/293

Deskriptori: KZS195 Ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja