Štampa Verzija za štampu

Kad vlasnik na poziv okrivljenog izađe iz svoje kuće a ovaj puca i pogodio ga u nogu, usled čega zbog velikog iskrvavljenja nastupi smrti, nije izvršeno krivično delo Teška telesna povreda kvalifikovana smrću već Ubistvo

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 13.02.1979 Broj: U.1005/73
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP193 Povlačenje tužbe; uz pristanak tuženog; bez pristanka tuženog; Upravni postupak