Štampa Verzija za štampu

Stranke mogu zaključiti i pismene ugovore putem punomoćnika. Ako je za punovažnost ugovora obavezno da bude sačinjen u pismenom obliku, u tom slučaju je potrebno i ovlašćenje trećem licu za zaključenje ugovora da bude izdato u pismenom obliku

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 20.05.1996 Broj: Rev.1256/65
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEPOKRETNOST Zemljišna knjiga Pismena forma; Usmena forma