Štampa Verzija za štampu

Činjenica da je postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti pokrenut, nije razlog ni za odbačaj privatne tužbe, ni za prekid postupka dokle se to pitanje reši

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 16.10.1997 Broj: Kž.1118/63
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZKP052 Privatna tužba - rok podnošenja, protivtužba ODUZIMANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI ZKP012 Rehabilitacija ZKP436 Odbačaj privatne tužbe; Odbačaj optužnog predloga ZKP436 Odbačaj privatne tužbe; Odbačaj optužnog predloga