Štampa Verzija za štampu

Davanje povoda za tužbu

Sud:   Datum: 11.11.1974 Broj: Gž.3555/74
Abstrakt:

Nije osnovan žalbeni navod tuženog da nije dao povod za tužbu i da nije dužan da snosi troškove postupka.
S obzirom da su čl. 2. i 3. Zakona o posebnim uslovima prodaje stambenih zgrada i stanova u društvenoj svojini, propisani uslovi pod kojima se mogu zaključivati ugovori o prodaji stanova u društvenoj svojini građanima, a članom 5. istog zakona je ustanovljeno pravo i dužnost opštine na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi da preko javnog pravobranioca podnese tužbu za poništaj ugovora koji je zaključen za kupca pod uslovima povoljnijim od uslova koji su propisani u članu 2. i 3. Zakona, tuženo preduzeće je do podnošenja tužbe moglo ili da usaglasi ugovor sa odredbama ovog zakona, ili da ugovor raskine, u kom slučaju ne bi prouzrokovalo troškove parničnog postupka, pa i troškove takse za tužbu i presudu.
Kako tuženi ovako nisu postupili, to je opština bila ovlašćena i dužna da podnese tužbu za raskid ugovora, pa je pravilno shvatanje prvostepenog suda da su tuženi dali povoda za tužbu i da nema uslova za primenu propisa člana 157. ZPP u pogledu parničnih troškova.