Štampa Verzija za štampu

Otkaz od strane poslodavca

Sud:   Datum: 21.11.2005 Broj: 011.00.973/05.02
Abstrakt:

Tehnološke, ekonomske ili organizacione promene zbog kojih prestaje potreba za obavljanjem određenog posla ili dolazi do smanjenja obima posla mogu biti utvrđene u odgovarajućem aktu poslodavca.Poslodavac koji donese rešenje o otkazu ugovora o radu, shodno članu 179. stav 1. tačka 9. Zakona o radu, obavezan je da u obrazloženju rešenja navede razloge za otkaz ugovora o radu. Navedene promene su osnov za utvrđivanje viška zaposlenih i bez njih se ne može pristupiti utvrđivanju viška zaposlenih. Promene mogu biti utvrđene u odgovarajućem aktu poslodavca (promena akta o sistematizaciji i organizaciji, uvođenje nove tehnologije i sl.) na osnovu kojih se može videti da li su kod poslodavca nastupile pomenute promene. Ako zaposleni smatra da mu je rešenjem poslodavca povređeno pravo, odnosno da navedene promene nisu osnov za otkaz ugovora o radu, može da pokrene spor pred nadležnim sudom (član 195.).