Štampa Verzija za štampu

U parnici za naknadu štete povodom smrti sudije nadležnog suda, koji je stradao u izvršavanju svoje dužnosti, postoji važan razlog da se odredi da u tom predmetu postupa drugi sud

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: R.160/87
Abstrakt:

-