Štampa Verzija za štampu

Odustajanjem od pripremnih radnji kada one nisu upadljive, nema relevantno značenje za primenu čl. 21 KZ SFRJ

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije
Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 28.12.1997 Broj: Kž.56/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZJ021 Dobrovoljni odustanak od izvršenja krivičnog dela KZJ018 Pripremanje izvršenja krivičnog dela