Štampa Verzija za štampu

Ako je pravnosnažno odbijen tužbeni zahtev jednog bračnog druga za poništaj braka, onda se kasnije podneta tužba drugih lica da brak bude poništen iz istog razloga, odbacuje jer se radi o pravnosnažno presuđenoj stvari

Osnov: Zakon o braku i porodičnim odnosima Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.4218/76
Abstrakt:

Ako je pravnosnažno odbijen tužbeni zahtev jednog bračnog druga za poništaj braka iz razloga što taj brak nije zaključen u cilju zajednice života, onda se kasnije podneta tužba drugih lica, koja imaju neposredni pravni interes da brak bude poništen iz istog razloga, ima odbaciti, jer se u ovakvom slučaju radi o pravnosnažno presuđenoj stvari

Deskriptori: ZBPO072 Ništav brak PONIŠTAJ ZPP333 Pravnosnažna presuda postaje...; Presuđena stvar - Res iudikata; Odbačaj tužbe; Prigovor prebijanja;