Štampa Verzija za štampu

Postoji toliko krivičnih dela Izbegavanje davanja izdržavanja, koliko ima korisnika izdržavanja

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 11.11.1966 Broj: Kz.3/66
Abstrakt: