Štampa Verzija za štampu

Ko ne može da odlučuje o određenom pravu, ne može ni da prizna zahtev kojim se to pravo ostvaruje ili uskraćuje

Sud:   Datum: 25.10.1997 Broj: Gž.4047/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: Aktivna legitimacija; pasivna legitimacija