Štampa Verzija za štampu

Protiv rešenja kojim je odbijen predlog za preinačenje tužbe, revizija nije dozvoljena

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 03.12.1999 Broj: Rev.777/87
Abstrakt:

Revizija protiv rešenja kojim su tužiocu odbijeni s predlogom za preinačenje tužbe nije dozvoljena , jer se tim rešenjem u smislu odredbe iz čl. 400. tač. 1. ZPP-a ne završava pravnosnažno postupak.
Stoga je reviziju protiv rešenja trebalo odbaciti kao nedozvoljenu (čl. 329. u vezi čl. 400. tač. 4. Zakona o parničnom postupku-"Službeni list SFRJ" 4/77, 36/77, 6/80, 43/82, 69/82 i 58/84.

Deskriptori: ZPP400 Revizija na rešenje ZPP329 Delimična presuda ZPP190 Preinačenje tužbe u pogledu lica; Subjektivno preinačenje tužbe