Štampa Verzija za štampu

Javni tužilac ne može prihvatiti optužni predlog koji je oštećeni (van slučaja iz čl. 434) podneo neposredno tako što će ga na glavnom pretresu pročitati i u završnoj reči izjaviti da ostaje pri njemu

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 16.10.1997 Broj: Kž.1649/68
Abstrakt:

Ako je oštećeni (van slučaja iz čl. 434) podneo neposredno optužni predlog za krivično delo za koje se goni u skraćenom postupku (greškom, jer je to mogao da uradi samo javni tužilac), onda javni tužilac ne može prihvatiti taj optužni predlog na taj način što će ga na glavnom pretresu pročitati i u završnoj reči izjaviti da ostaje pri njemu.

Deskriptori: Javni tužilac Državni tužilac Vojni tužilac ZKP434 Ako je krivičnu prijavu podneo oštećeni, a javni tužilac u roku od mesec dana po prijemu priajve ne podnese optužni predlog niti obavesti oštećenog da je odbacio prijavu