Štampa Verzija za štampu

Pripremanje krivičnog dela Obljuba nad nemoćnim licem iz čl. 95. KZ SRM ne predstavlja kažnjivu radnju iz čl. 18 KZ SFRJ

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Krivični zakon Jugoslavije
Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 28.12.1997 Broj: Kž.56/83
Abstrakt:

Deskriptori: KZS105 Obljuba ili protivprirodni blud nad nemoćnim licem KZJ018 Pripremanje izvršenja krivičnog dela