Štampa Verzija za štampu

Jugoslovenski državljanin koji se smatra stranom osobom, jer je stekao prebivalište u inostranstvu ima pravo da traži od našeg osiguravača naknadu štete zbog izgubljene zarade u stranoj valuti.

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.10.1986 Broj: Rev.1097/85
Abstrakt:

Deskriptori: Strana valuta; devize