Štampa Verzija za štampu

Lice koje podnese krivičnu prijavu nadležnom organu protiv nekog lica zbog osnovane sumnje da mu je protivpravno prisvojio određene stvari ne može samo zbog toga odgovarali za neimovinsku štetu pričinjenu osumnjičenom zbog omalovažavanja ličnosti

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.321/82
Abstrakt:

Krivična prijava i naknada štete

Deskriptori: KZS205 Lažno prijavljivanje