Štampa Verzija za štampu

I onda kada je pre prouzrokovanja štete oštećeni svojim postupkom dao povoda štetniku da izvrši protivpravnu radnju, nije mogućno smanjiti odgovornost štetnika za prouzrokovanu štetu, ako postoji vremenska odvojenost između provocirajućeg postupka i prouzrokovanja štete

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 13.09.2003 Broj: Rev.133/70
Abstrakt:

Vrhovni sud Jugoslavije, Rev.133/70 od 00.00.1970