Štampa Verzija za štampu

U parnicama za osporavanje očinstva, u kojima se tuženi maloletno dete i njegova majka, majka ne može zastupati maloletno dete, već je nužno u takvom postupku maloletnom detetu postaviti posebnog staraoca

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.4378/74
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP080 Zakonski zastupnik - stranke koja nema parničnu sposobnost