Štampa Verzija za štampu

Ako je radniku isplaćena naknada štete zbog izostale zarade zbog nezakonitog prestanka ranog odnosa, u njoj je konzumirana i naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud:   Datum: 25.10.1997 Broj: Gž.4047/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: NAKNADA NAKNADA ZRO053 GODIŠNJI ODMOR ZRO089 Prestanak radnog odnosa uz saglasnost radnika