Štampa Verzija za štampu

Kad vlasnik na poziv okrivljenog izađe iz svoje kuće a ovaj puca i pogodio ga u nogu, usled čega zbog velikog iskrvavljenja nastupi smrti, nije izvršeno krivično delo Teška telesna povreda kvalifikovana smrću već Ubistvo

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 13.02.1979 Broj: Kz.462/72
Abstrakt:

U radnji izvršenja optuženoga, koji je noću sa puškom došao blizu kuće pokojnoga i ovoga pozvao da izađe iz kuće, pa kada je isti izašao, optuženi je na njega ispalio više hitaca i pogodio ga u nogu, iznad desne potkolenice, usled koje je povrede došlo do velikog iskrvavljenja i smrti pokojnoga, ne postoji krivično delo teške telesne povrede kvalifikovane smrću iz člana 141. stav 3. KZ, već krivično delo ubistva iz člana 135. stav 1. KZ Vrhovni sud Kosova, Kz.462/72 od 4.04.1973

Deskriptori: KZS047 Ubistvo KZS053 Teška telesna povreda