Štampa Verzija za štampu

Posebni delovi zgrada mogu biti u prometu, ako predstavljaju posebne stanove ili poslovne prostorije

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 01.01.1998 Broj: Rev.1527/65
Abstrakt:

Vrhovni sud Jugoslavije, Rev.1527/65 od 31.12.1965

Deskriptori: PROMET Stan; Stanovanje Etažna svojina na delovima zgrada