Štampa Verzija za štampu

Kada sud o dokaznom prijedlogu odbrane za provođenje rekonstrukcije događaja, postavljenom na glavnom pretresu u smislu odredbe člana 322. stav 4. ZKP nije donio formalnu odluku, time je počinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 364. stav 2. ZKP, a kada ni u obrazloženju presude nije dao razloge zbog čega taj dokazni prijedlog nije uvažio, takav nedostatak obrazloženja manifestuje bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 364. stav 1.tačka 11.ZKP.

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 16.12.2003 Broj: Kž.122/03
Abstrakt: