Štampa Verzija za štampu

U konkurenciji teretnog prema dobročinom ugovoru, teretni ima veću pravnu snagu

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 01.01.1998 Broj: Rev.217/89
Abstrakt:

Vrhovni sud Makedonije, Rev.217/89 od 31.12.1989

Deskriptori: POKLON TERETNI UGOVOR/PRAVNI POSAO