Štampa Verzija za štampu

Nanošenje 133 ubodne rane i sekotine, predstavlja svirepost

Sud:   Datum: 13.04.1998 Broj: K.250/97
Abstrakt:

Pravilan je zaključak prvostepenog sud da su optužene lišile života sada pokojnu na svirep načinBrojnost povreda koje je sada pokojna zadobila (133 rane u vidu ubodina i sekotina glave, vrata, trupa i ruku za koje su se veštaci izjasnili da su nanete zaživotno i da je za vreme nanošenja ovih povreda pokojna trpela fizičke i psihičke bolove visokog intenziteta, predstavljaju objektivan elemenat svirepostiSubjektivan elemenat svireposti obe optužene ogleda se u odnosu optuženih prema patnjama i bolovima sada pokojne oštećene kao žrtve jer su bile svesne da joj nanose teške i dugotrajne bolove pa se i pored toga, po dogovoru jedna od optuženih vraćala više puta i ponovo zadavala udarce sada pokojnoj oštećenoj, da bi se uverila da je usmrćena