Štampa Verzija za štampu

Ako postoje razlike u pravnim sistemima federalnih država koje sačinjavaju saveznu državu potrebno utvrditi da li postoji uzajamnost između naše države i konkretne države članice savezne države

Sud:   Datum: 08.11.2003 Broj: Gž.36/00
Abstrakt:

U pogledu postojanja uzajamnosti kod priznanja u našoj zemlji odluke o naknadi štete koju je protiv našeg pravnog lica doneo sud u državi Nju Džersi.
U obrazloženju rešenja je navedeno da iz podataka koji se nalaze u spisima proizlazi da je u Sjedinjenim Američkim Državama za priznanje i izvršenje strane sudske odluke nadležan Savezni sud ili sud države članice, te da nema jedinstvenih propisa o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka koji bi važili na celoj teritoriji savezne države
Predlagač traži priznanje odluke donete od strane suda u državi Nju Džersi, pa je zbog postojanja razlika u pravnim sistemima federalnih država koje sačinjavaju saveznu državu potrebno utvrditi da li postoji uzajamnost između naše države i države Nju Džersi, a da nije dovoljno samo utvrđenje generalnih karakteristika pravnog sistema Sjedinjenih Američkih Država, kao savezne države

Deskriptori: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE Priznje strane sudske odluke; uzajamnost