Štampa Verzija za štampu

Kad NIJE reč o tzv. "slobodnom delu" izdavač mora tražiti od autora, odnosno njegovog naslednika saglasnost za svako novo izdanje dela, ako ugovorom nije drukčije određeno

Osnov: Zakon o autorskom pravu
Sud:   Datum: 15.01.1994 Broj: Gž.186/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: Nasleđivanje; naslednik IZDAVANJE (U SMISLU ŠTAMPANJA) SLOBODNO DELO ZAP082 TRAJANJE AUTORSKOG PRAVA AUTOR/Autorsko pravo/Delo/iskorišćavanje