Štampa Verzija za štampu

Služenje vojnog roka samo po sebi, ne može se smatrati opasnom delatnošću. Time se ne isključuje mogućnost da Država, u nekom određenom slučaju odgovara o načelu objektivne ogovornosti za štetu nastalu u vezi služenja vojnog roka, zavisno od konkretnih odgovornosti

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.2481/89
Abstrakt:

-

Deskriptori: Društvena svojina; Društvena imovina Gradsko građevinsko zemljište LEGALIZACIJA