Štampa Verzija za štampu

Prestanak statusa advokata nije razlog za prestanak punomoćja, pa lice označeno kao punomoćnik mora biti pozvano na ročište i kad je prestalo da se bavi advokaturom, ukoliko punomoćje ne bude opozvano, odnosno otkazano. Ako je punomoćnik pre prestanka statusa advokata preneo ovlašćenje na preuzimatelja advokatske kancelarije, poziv za ročište mora biti upućen preuzimatelju

Sud:   Datum: 16.01.2003 Broj: Gž.1/03
Abstrakt:

Tuženi su ovlastili M.Ð. da ih zastupa u ovoj parnici. Prvostepeni sud ga, međutim, nije pozvao na ročište 23.07.1999. godine. Tako je postupio jer je saznao da se više ne bavi advokaturom. Pozvao je tužene a pošto se nisu odazvali pozivu, održao je ročište u njihovom odsustvu, zaključio raspravu i doneo presudu kojom je usvojio tužbeni zahtev.
Tuženi su podneli predlog za povraćaj u pređašnje stanje zbog nepozivanja njihovog punomoćnika na ročište, ali je njihov predlog odbijen jer je prvostepeni sud našao da je sa prestankom advokature, prestalo i ovlašćenje M.Ð. da tužene zastupa u ovom sporu.
Ovakav stav prvostepenog suda je pogrešan. Prema članu 90. stav 1. ZPP, punomoćnik može biti svako fizičko lice koje je potpuno poslovno sposobno, osim lica koje se bavi nadripisarstvom. S obzirom na to, M.Ð. je zadržao svojstvo punomoćnika i po prestanku statusa advokata. Punomoćje, po članu 99. ZPP, može prestati jedino opozivanjem (od strane vlastodavca) ili otkazom (od strane punomoćnika). Pošto prestanak bavljenja advokaturom nije predviđen kao osnov za prestanak parničnog punomoćja, prvostepeni sud je bio dužan da M.Ð. pozove na ročište 23.07.1999. godine. Kako to nije učinio, pogrešno je zaključio da ne postoje opravdani razlozi za propuštanje ročišta od strane tuženih, pa samim tim ni za povraćaj u pređašnje stanje. Tuženi su odredili punomoćnika i s razlogom verovali da će biti zastupani i na poslednjem ročištu za glavnu raspravu. To se nije desilo propustom suda, i zato tuženi opravdano traže da im se omogući učešće na ročištu pre zaključenja glavne rasprave.
Prestanak statusa advokata nije razlog za prestanak punomoćja, pa lice označeno kao punomoćnik mora biti pozvano na ročište i kad je prestalo da se bavi advokaturom, ukoliko punomoćje ne bude opozvano, odnosno otkazano. Ako je punomoćnik preneo ovlašćenje na preuzimatelja advokatske kancelarije, poziv za ročište mora biti upućen preuzimatelju.
Imajući ovo u vidu ovaj sud je, na osnovu člana 380. tačka 3. ZPP, preinačio prvostepeno rešenje i dozvolio povraćaj u pređašnje stanje, u smislu člana 117. stav 1. ZPP. Zbog toga je na osnovu člana 117. stav 2. ZPP ukinuo presudu donetu na ročištu 27.09.1999. godine, kako bi parnicu vratio u ono stanje u kome se nalazila pre propuštenog ročišta.