Štampa Verzija za štampu

Pravo preče kupovine između suvlasnika iste nepokretnosti u pogledu suvlasničkih delova ostalih suvlasnika ne proizlazi iz zakona već takvo pravo mora biti ugovoreno

Osnov: Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.735/88
Abstrakt:

Drugostepeni je sud potvrdio presudu prvostepenog suda, kojom su odbijeni tužioci s tužbenim zahtevom da se poništi kupoprodajni ugovor koji su zaključili tuženi u vezi kupoprodaje 1/7 suvlasničkih nepokretnosti i da se utvrdi da su tužioci na osnovu prava preče kupovine stekli pravo svojine na tom delu nepokretnosti, te da im se omogući upis prava svojine u zemljišne knjige, uz istovremeno pravo tuženih da preuzmu iz sudskog depozita deponovani iznos kupoprodajne cene, jer je utvrđeno da tuženima ne pripada pravo preče kupovine na spornom delu nepokretnosti.
Naime, svoje pravo preče kupovine tužioci zasnivaju samo na okolnosti što su oni suvlasnici na preostalom delu prodatih nepokretnosti, pa kako nije sporno da tužioci i prvotuženi, kao suvlasnici nepokretnosti, nisu ugovorili međusobno pravo preče kupovine, a u ovakvom slučaju takvo pravo ne postoji na osnovu samog zakona, pravilno je primenjeno materijalno pravo, kad su tužioci odbijeni s tužbenim zahtevom.

Deskriptori: ZOSPO015 Suvlasništvo; upravljanje stvarju; Suvlasnik; Zajednička stvar Preče pravo