Štampa Verzija za štampu

Radni odnos zbog neopravdanog izostajanja sa posla prestaje tek po konačnoj odluci nadležnog organa

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud:   Datum: 25.08.1996 Broj: Rev.321/96
Abstrakt:

Neopravdano izostajanje sa posla najmanje pet uzastopnih radnih dana je, po članu 87. stav 2. tačka 7. ZRO, osnov za prestanak radnog odnosa bez saglasnosti radnika.
Kad taj osnov nastane, radni osnov ne prestaje posle zakona, već po konačnoj odluci nadležnog organa.
Do njegovog donošenja radnik ostaje u radnom odnosu, pa i ako nastavi sa radom, to ne potire osnov za prestanak radnog odnosa.
Otuda upućivanje radnika na rad u drugu prodavnicu posle neopravdanog izostajanja da posla u trajanju dužem od pet uzastopnih radnih dana nije mogla da anulira nastali osnov za prestanak radnog odnosa.