Štampa Verzija za štampu

Prekršajni postupak se ne može spojiti sa postupkom u kome je već doneto prvostepeno rešenje

Osnov: Zakon o braku i porodičnim odnosima
Sud:   Datum: 29.03.1998 Broj: Gž.508/97
Abstrakt:

-

Deskriptori: BRAK IZDRŽAVANJE BRAČNI DRUG ZBPO287 NAPUŠTANJE BRAČNOG DRUGA