Štampa Verzija za štampu

Pravo na naknadu za troškove crnine kao i za venac pripada braći i sestrama i kad nisu živeli u zajedničkom domaćinstvu, tj. ako između njih nije postojala trajnija zajednica života

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.765/88
Abstrakt:

-