Štampa Verzija za štampu

Protivuslovni nalazi niže i više invalidsko-penzijske komisije o postotku nesposobnosti i o karakteru i vremenu te nesposobnosti razlog su za poništenje upravnog akta

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 12.01.2001 Broj: Už.1875/53
Abstrakt:

-