Štampa Verzija za štampu

Sud neće prekinuti postupak u smislu člana 201. stav 1. tačka 3. ZPP zbog otvaranja stečaja nad privrednom organizacijom, ako je stečaj otvoren i postavljen stečajni upravnik pre pokretanja parničnog postupka

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.3333/75
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP201 Jedinstveni suparničar