Štampa Verzija za štampu

Ako obaveštenje javnog tužioca ne sadrži i pouku da oštećeni može sam preduzeti gonjenje, onda on izjavu o preuzimanju može dati u roku od tri meseca

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije u Beogradu   Datum: 01.01.1967 Broj: PsK/87.
Abstrakt: