Štampa Verzija za štampu

Rešenje o razvrgnuću zajednice nekretnine može se provesti u zemljišnoj knjizi samo na prijedlog stranke u izvršnom postupku bez obzira na to da li je rešenje doneto u vanparničnom postupku, a ne provodi se po službenoj dužnosti

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 20.12.1998 Broj: Ps.0/73
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga ZEMLJIŠTE/ZEMLJA RAZVRGNUĆE ZAJEDNICE Postupanje po službenoj dužnosti; Službena dužnost