Štampa Verzija za štampu

Ako jedan bračni drug u parnici protiv drugog bračnog druga, odnosno njihovih pravnih sledbenika traži utvrđivanje svog udela i priznanje prava svojine, na nepokretnosti stečenoj u toku trajanja bračne zajednice, te ako je po zahtevu takvog tužioca određena zabeležba spora u zemljišnoj knjizi na spornoj nekretnini u smislu pravnih pravila iz bivšeg zakona o zemljišnim knjigama, onda se ne može po zahtevu ovog tužioca dozvoliti obezbeđenje zabranom otuđenja i opterećenja iste nekretnine u smislu pravnih pravila izvršnog postupka

Osnov: Zakon o izvršnom postupku Zakon o zemljišnim knjigama
Sud:   Datum: 30.11.-0001 Broj: Gž.31/69
Abstrakt:

-

Deskriptori: Brak; Bračna tekovina