Štampa Verzija za štampu

Kada je u upravnom postupku sprovedeno veštačenje, onda organ treba stranci da predoči nalaz i mišljenje veštaka i omogući joj da se o njima izjasni

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 12.01.2001 Broj: U.1266/65
Abstrakt:

Međutim, osiguranik, odnosno korisnik prava kao učesnik u postupku iz obrazloženja prvostepenog rešenja fonda najčešće ne može saznati ni koji su bili odlučni razlozi pri oceni dokaza zato što ni nalaz ne sadrži ništa sem konstatacije da li ima ili nema invalidnosti, a ako ima preostale radne sposobnosti sadrži samo još data ograničenja.
Dakle kada je u upravnom postupku sprovedeno veštačenje, onda organ treba stranci da predoči nalaz i mišljenje veštaka i omogući joj da se o njima izjasni, Prema članku George Šorđan, sudija Vrhovnog suda Srbije Odlučivanje fondova penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu i u vezi nalaza ocene i mišljenja organa veštačenja-prvostepeno i. drugostepeno rešenje-